воскресенье, 18 ноября 2018 г.

Для учнів групи 74т.
Зробіть конспект. Підготуйтесь до самостійної роботи.

Головні закономірності еволюції. Дивергенція, конвергенція, паралелізм .
Головні закономірності еволюції. Дивергенція, конвергенція, паралелізм
Еволюційна форма груп живих організмів ділиться на дивергенцію, конвергенцію, паралелізм.
1. Дивергенція розбіжність ознак всередині виду, що призводить до утворення нових угруповань особин. Чим більше розрізняються живі організми за будовою, способом існування, тим більше розходяться вони більш різноманітні простору. Зазвичай одну область або ділянку займають тварини з однаковою потребою до якості і запасу їжі. Через певний час, коли запас їжі закінчується, тварини змушені змінити місце проживання, переселятися на нові місця. Якщо на одній території мешкають тварини з різною потребою до умов середовища, то конкуренція між ними слабшає. Так, Ч. Дарвін визначив, що в природі на ділянці в 1 м2 зустрічається до 20 видів рослин, які належать до 18 родів та 8 родин. В процесі дивергенції від зачинающейся популяції розходяться як гілки дерева декількох форм. Наприклад, можна назвати сім видів оленів, що сформувалися в результаті дивергенції: плямистий олень, марал, північний олень, лось, косуля, лань, кабарга.
Під дією природного відбору в нескінченному ряді поколінь одні форми виживають, а інші вимирають. Процеси вимирання і дивергенції тісно пов’язані між собою. Найбільш розбіжні за ознаками форми володіють великими можливостями залишати плодюче потомство і виживати в процесі природного відбору, так як вони менше конкурують між собою, ніж проміжні, які поступово рідшає і вимирають.
В результаті дивергенції популяція одного виду підрозділяється на підвиди. Підвид, що утворився під дією природного відбору, за ознаками спадкового зміни перетворюється на вигляд.
2. Конвергенція придбання подібних ознак у різних, неспоріднених груп. Наприклад, у акули (клас риб), іхтіозаврів (клас плазунів), дельфінів (клас ссавців) форми тіла схожі. Це пов’язано з тим, що у них однакові середовище (вода) і умови життя. Хамелеон і лазающая агама, що відносяться до різних подотрядам, зовні дуже схожі. Схожість різних систематичних груп обумовлена життям у подібною середовищі. У організмів, що мешкають в повітрі, є крила. Крила птаха і летючої миші — змінені передні кінцівки, а крила метелика — вирости тіла. Явище конвергенції широко поширена в тваринному світі.
3. Паралелізм (грец. parallelos — «поруч йде») — еволюційний розвиток генетично близьких груп, що полягає в незалежному придбання ними подібних рис будови на підставі особливостей, успадкованих від спільних предків. Паралелізм широко поширений серед різних груп організмів у процесі їх історичного розвитку (філогенезу).
Наприклад, пристосування до водного образу життя в еволюції ластоногих розвивалося у трьох напрямках. У китоподібних і ластоногих (моржі, вухаті і справжні тюлені) в результаті переходу до водного способу життя, незалежно один від одного, з’явилося пристосування до води ласти. Перетворення передніх крил у багатьох груп крилатих комах в надкрила, розвиток у кистьоперих риб ознак земноводних, виникнення ознак ссавців у зверозубых ящірок і т. д. Подібність у паралелізм вказує на єдність походження організмів і наявність схожих умов існування.

Комментариев нет:

Отправить комментарий