ОК ІІІ курс

   04.10.16. Перегляньте презентацію до уроку. Самостійно складіть ланцюги живлення пасовищного та детричного типу.https://drive.google.com/open?id=0B2wF3cTvWKJpWlBDQ2hVLWppRkU

Зробити конспект.

Макроеволюція у біології — процес еволюції на рівні утворення нових біологічних видів та вищих таксонів (одиниць): родівродин і аж до царств, на відміну від мікроеволюції, яка відбувається у межах виду чи популяції.
В еволюційній теорії макроеволюція стає результатом поступового накопичення мікроеволюційних змін, однак у багатьох напрямках креаціонізму визнається тільки мікроеволюція, а можливість макроеволюції заперечується.
В природі реально існують лише види. Надвидові категорії ввела людина на підставі ступеня споріднених видів. Тому: окремих механізмів макроеволюції не існує. Різноманітність видів виникає внаслідок пристосувань їхніх предків до різних умов довкілля. Це явище називається адаптивною радіацією, що відбувається у формі дивергенції — явище розходження ознак у нащадків як наслідок пристосувань особин предкового виду до різних умов довкілля.
Напрямки макроеволюції:
Біологічний прогрес — збільшення чисельності популяцій, розширення ареалу, утворення нових підвидів і видів в межах певної групи; Наприклад: комахимолюски,птахиссавціпокритонасінні.
Біологічний регрес — зниження пристосованості, чисельності, скорочення ареалу, вимирання певної групи. Наприклад: із хоботних лишились лише два види: африканський та індійський слон.
Ці поняття не мають реального відображення в природі, а є узагальнюючими термінами, які показують ступінь видової різноманітності певної групи в певний геологічний час.
Порівняльна характеристика доказів еволюції
ГРУПИ ДОКАЗІВ ЕВОЛЮЦІЇ
ЗНАЧЕННЯ
ПРИКЛАДИ
1
Філогенетичні докази
Вказують на єдність походження всього органічного світу
Ознаки життя, клітинна будова, подібність генетичного коду тощо
2
Ембріологічні докази
Онтогенез тварини є ніби коротким повторенням найважливіших етапів еволюції (філогенезу) групи, до якої вона належить
Закладка у зародків тварин органів, що не мають функціонального значення у дорослих тварин (зябрових дуг у наземних хребетних, зубів у беззубих китів, крил у ківі)
3
Порівняльно-анатомічні докази
Вихідні форми, які мають ознаки декількох великих систематичних груп
Евглена зелена одночасно має ознаки, які характерні для рослин і тварин
4
Порівняльно-анатомічні докази
“Перехідні форми”, які допомагають відтворити шляхи еволюції окремих груп організмів
Баланоглос, ланцетник, однопрохідні (яйцекладні) ссавці
5
Порівняльно-анатомічні докази
Симбіотичні організми
Лишайники
6
Порівняльно-анатомічні докази
Гомологічні органи – органи, що мають спільне походження, подібний план будови, але виконують різні функції
Волосся ссавців, пір’я птахів і луска плазунів; зуби ссавців і плакоїдна луска акул, маточка, тичинки, пелюстки квітки і листки
7
Порівняльно-анатомічні докази
Аналогічні органи – органи, які виконують подібні функ ції, але не мають спільного походження і плану будови
Крило комахи і крило птаха, зябра ракоподібних і зябра риб, колючки кактуса (видозмінені листки) і колючки троянди (вирости шкірки)
8
Порівняльно-анатомічні докази
Атавістичні органи – органи, які були характерні далеким предкам і в сучасних організмів у нормі не зустрічаються
Поява бокових пальців у коней, смугастості у домашніх свиней, розвиток густого волосяного покриву, хвостового придатка у людини
9
Порівняльно-анатомічні докази
Рудиментарні органи – органи, які в процесі еволюції втратили свої значення, але зберігаються у дорослих тварин
Залишки тазових кісток у безногої ящірки і китів; очі у крота; хвостові хребці (куприк), волосяний покрив тулуба, апендикс у людини
10
Палеонтологічні докази
Дослідження викопних решток вимерлих організмів дозволяє відтворити шляхи еволюції
Дослідження викопних предків коней дозволило встановити ряд змін у будові їхньої передньої кінцівки
11
Біогеографічні докази
Порівняння розповсюдження рослин і тварин по поверхні Землі, враховуючи зміни у розташуванні материків
Фауна і флора Неоарктичної та Неотропічної областей мають мало спільних рис, оскільки Південна Америка була ізольована впродовж декількох мільйонів років
  

Гомологічні органи.
Аналогічні органи.

10 комментариев: