среда, 9 ноября 2016 г.

   Учням групи 22 ок.

Геохронологічна історія Землі.
ЕОН – Криптозой.
 І. ЕРА – Архей.
 Початок -  3500 млн років тому.
Тривалість – 1500 млн. років.
Перші сліди життя на Землі. Поява прокаріотів – бактерій й ціанобактерій, зелені водорості. Виникнення фотосинтезу. Початок накопичення О2 в атмосфері.
ІІ. ЕРА – Протерозой.
Початок – 2600 млн. років тому.
Тривалість – 2000 млн. років.
Виникнення еукаріотів. Поширені в основному одноклітинні й зелені водорості. Виникнення багатоклітинних червоних водоростей. Спалах різноманіття багатоклітинних тварин (поява всіх типів безхребетних).
ЕОН –Фанерозой.
ІІІ. ЕРА – Палеозой.
ПЕРІОД – Кембрій.
Початок – 570 млн. років тому.
Тривалість – 70 млн. років.
Розповсюдження багатоклітинних водоростей. З’являються скелетні організми. Розповсюджені археоціати, черевоногі молюски, трилобіти, губки, форамініфери, примітивні голкошкірі, двостулкові та головоногі молюски, плеченогі та граптоліти.
ПЕРІОД – Ордовік.
Початок – 500 млн. років тому.
Тривалість – 60 млн. років.
Поширені корали й трилобіти та інші морські безхребетні. Розквіт зелених, бурих і червоних водоростей. Поява перших хребетних – безщелепних панцирних риб.
ПЕРІОД – Силур.
Початок – 430 млн. років тому.
Тривалість – 40 млн. років.
Широко розповсюджені морські безхребетні – молюски, корали, плечоногі членистоногі (трилобіти, ракоскорпіони), панцирні риби. З’являються перші наземні рослини – риніофіти і тварини – павукоподібні. Розвиток і розповсюдження багатоклітинних водоростей (бурі, червоні) та грибів.
ПЕРІОД – Девон.
Початок – 395 млн. років тому.
Тривалість – 50 млн. років.
Зявляються амоніти, дводишні та кистепері риби. Від останніх виникають стегоцифали – перші земноводні. Виникнення і розповсюдження спорових рослин – з’являються ліси гігантських папоротей, хвощів; з’являються голонасінні.
ПЕРІОД – Карбон.
Початок – 345 млн. років тому.
Тривалість – 65 млн. років.
Розповсюдження коралів, молюсків, наземних членистоногих ( павуків, багатоніжок, скорпіонів, прямокрилих комах), акул, дводишних риб. Розквіт земноводних. З’являються перші плазуни, насіневі папороті, хвойні. Деревоподібни хвощі, папороті утворюють поклади вугілля.
ПЕРІОД – Пермь.
Початок – 280 млн. років тому.
Тривалість – 55 млн. років.
Розповсюдження земноводних і плазунів. Виникнення звірозубих плазунів. Вимирання трилобітів. Розповсюдження голонасінних (гінкго, хвойні, саговники).
ІV. ЕРА – Мезозой.
ПЕРІОД – Тріас.
Початок – 225 млн. років тому.
Тривалість – 40 млн. років.
Переважають папороті, хвойні. З’являються справжні белегміти, кісткові риби, перші теплокровні ссавці ( яйцекладні, сумчасті). Початок розквіту плазунів- динозаврів, іхтіозаврів, птерозаврів.
ПЕРІОД – Юра.
Початок – 195 млн. років тому.
Тривалість – 58 млн. років.
Епоха давніх рептилій (динозаврів), розповсюджені амніоти, белемніти, кісткові риби, головоногі молюски, голкошкірі. Зявляються перші птахи. Панування голонасінних.
ПЕРІОД – Крейдяний.
Початок – 135 млн. років тому.
Тривалість – 70 млн.років.
Поява покритонасінних рослин. Швидке вимирання амонітів і більшості плазунів. Розповсюдження плацентарних ссавців, комах; поява сучасних земноводних, справжніх птахів. Форамініфери утворюють значні морські поклади крейди.
V. ЕРА – Кайнозой.
ПЕРІОД – Палеоген.
Початок – 65 млн. років тому.
Тривалість – 43 млн. роки.
Домінування квіткових рослин, ссавців і птахів. Поява копитних, хижих, ластоногих, приматів, гризунів. Вимирання мезозойських рептилій, давніх ссавців.
ПЕРІОД – Неоген.
Початок – 25 млн. років тому.
Тривалість – 23,5 млн. роки.
Поширення злакових. Формування всіх сучасних рядів ссавців. Поява людиноподібних мавп.
ПЕРІОД – Антропоген.
Початок – 1,5 млн. років тому.
Тривалість – 2 млн. років.
Чотири льодовикові періоди, що змінювались потеплінням, привели до формування холодостійкості флори й фауни (мамонти, вівцебики, північні олені, лемінги). Обмін тваринами й рослинами між материками внаслідок виникнення сухопутних мостів. Домінування плацентарних ссавців. Вимирання гігантських ссавців. Становлення людини як біологічного виду і його розселення. Розвиток сучасної флори та фауни.

пятница, 1 апреля 2016 г.


http://prezi.com/ubl94uayqs4p/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share